inne

Kierunek oligofrenopedagogika — Poznań

Jaki jest cel tych studiów i o co w nich chodzi – Uni-Terra?   

 

Celem kierunku oligofrenopedagogika Poznań jest nadanie kwalifikacji do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego. Studia przygotowują do pracy w ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy szkołach integracyjnych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.    

 

Program studiów na kierunku oligofrenopedagogika — Poznań

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra ma bardzo bogaty program nauczania. Na kierunku oligofrenopedagogika Poznań obejmuje on między innymi takie zagadnienia: metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne, dydaktyka przedmiotu oraz dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i edukacyjnej. W ramach studiów organizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie poprowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowana logopedka, surdologopedka, terapeutka SI, trenerka metody verbotonalnej. Czas trwania studiów to 3 semestry, a w tym 450 godzin zajęć dydaktycznych oraz aż 180 godzin praktyk. 50 punktów ECTS to maksymalna liczba punktów, która można zdobyć.   

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra realizuje projekty na rzecz osób niepełnosprawnych!   

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu realizuje projekt, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej! Jego nazwa to: „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami”. Cel, nad którym cały czas pracują to zintegrowanego pakietu usług wspierających rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany wraz ze stowarzyszeniem PILGRIM z Austrii. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.wsuniterra.pl!   

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *