prawo

Najlepszy adwokat prawo pracy Bydgoszcz — Kancelaria Adwokacka Adwokat Leszek Pankowsk

Jakie prawa przysługują pracownicom i pracownikom? Adwokat prawo pracy Bydgoszcz

Podstawowymi zasadami prawa pracy, które regulowane są przez art. 10-18 Kodeksu pracy, są m.in.: pracodawca musi szanować godność i dobra osobiste pracownika (art. 111), prawo do swobodnie wybranej pracy – nikomu (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie) nie można zabronić wykonywania zawodu (art. 10), nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika (art. 11), postanowienia umów o pracę i innych aktów, stanowiących podstawę stosunku pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy (art. 18), pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17).

Jakie prawa pracownicy i pracownika są najczęściej łamane w miejscu pracy? Adwokat prawo pracy Bydgoszcz

Adwokat prawo pracy Bydgoszcz pracujący w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Leszek Pankowski ma doświadczenie w udzielaniu porad prawnych i prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. Łamanie praw w miejscu pracy jest niestety dość powszechne, a zaliczamy do nich m.in.: opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, brak urlopu wypoczynkowego, brak minimalnego nieprzerwanego wypoczynku dobowego i tygodniowego, zatrudnianie pracowników „na czarno”, nieprawidłowe zwalnianie, np. bez wydania świadectwa pracy, bez wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy czy bez podania przyczyny (przy umowie na czas nieokreślony).

Co musisz robić, jeśli Twoje prawa nie są respektowane?

Tak już wcześniej zostało wspomniane, łamanie prawa pracy jest dość powszechne. W takim Przypadku może przydać Ci się adwokatka lub adwokat. Prawo pracy Bydgoszcz w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Leszek Pankowski jest brane bardzo solidnie pod uwagę i nie jest lekceważone. Jednak jeśli Twoje prawa są łamane, to w pierwszej kolejności powinnaś lub powinieneś porozmawiać z przełożoną, lub przełożonym – o ile uważasz, że taki krok może przynieść jakikolwiek rezultat.