Smutne osoby wracające z lotniska
inne

Transport zwłok z zagranicy – dokumentacja i procedury

Podstawa prawna dotycząca przewozu zwłok z zagranicy

W momencie śmierci bliskiej osoby za granicą należy w odpowiedni sposób zatroszczyć się o transport zwłok z zagranicy lub prochów do ojczystego kraju, aby w sposób należyty ją pochować. Związane z tym procedury są zawarte w artykule czternastym ustawy z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prawo to zezwala na przewóz zwłok z zagranicy krewnym, w tym też małżonków zmarłego do czwartego stopnia pokrewieństwa.
W pierwszej kolejności należy wystąpić z prośbą o zgodę starosty lub prezydenta miasta w Polsce, odpowiedniego dla miejsca pochówku. W ciągu trzech dni powinien zostać wydany dokument, który jest zwolniony z opłat skarbowych. W tym czasie można rozpocząć czynności związane z uzyskaniem informacji oraz decyzji od pozostałych instytucji, jak np. sanepid. Otrzymaną decyzję należy przekazać do polskiego urzędu konsularnego, w państwie, z którego nastąpi przewóz zwłok. Można ją przesłać faksem, pocztą elektroniczną, o ile wcześniej uzgodni się to z danym urzędem.

Wymagane dokumenty i transport zwłok z zagranicy

Konsul po otrzymaniu decyzji wydaje zaświadczenie na transport zwłok z zagranicy lub prochów. Zgodnie z obowiązującymi opłatami konsularnymi, w państwach strefy euro wynosi 54 euro, z kolei w Wielkiej Brytanii to koszt 40 funtów brytyjskich. Należy zaznaczyć, że w konsulacie wykonywane są wszelkie niezbędne zabiegi i obrządki, jak np. balsamowanie ciała, które związane są z religią zmarłego. Oprócz wcześniej wspomnianej zgody należy przedłożyć następujące oryginały dokumentów tj. akt zgonu, zaświadczenie medyczne, iż śmierć nie miała związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.

Konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem potwierdzającego spełnienie norm przewozu ciała. W kwestii przewozu prochów należy złożyć dokument o kremacji zwłok oraz dotyczy faktu, iż urna jest metalowa i znajduje się w drewnianej skrzynce oraz zawiera wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasza oferta dostępna jest na stron http://www.nawia.com.pl/ – transport zwłok z zagranicy.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *