inne

Kontrowersyjna energia

Wykorzystanie energii atomowej wciąż budzi w Polsce wielki sprzeciw – trudno dziwić się społeczeństwu, które przeżyło katastrofę w Czarnobylu poznało konsekwencje grożące w przypadku niedopilnowania procedur. Od tego czasu minęło jednak ponad 30 lat, a w kwestii elektrowni atomowych powstało wiele nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie całego reaktora. Warto zapoznać się z danymi dotyczącymi wykorzystania energii jądrowej na świecie, bowiem rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii i zastępowania tradycyjnych elektrowni nowszymi oraz wydajniejszymi propozycjami.

Energia jądrowa na świecie

Na całym świecie funkcjonuje obecnie ponad 450 czynnych reaktorów jądrowych – nazwa ta oznacza, że energia powstaje w nich poprzez rozszczepienie ciężkich jąder atomu. Oznacza to, że każda elektrownia jądrowa będzie elektrownią atomową, jednak nie każda elektrownia atomowa będzie produkowała energię jądrową. W praktyce obydwa te pojęcia występują naprzemiennie. Energia elektryczna wytworzona w ten sposób zaliczana jest do „czystej”, bowiem występuje emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – jest ona korzystniejsza dla środowiska naturalnego.

https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Krajowa/zmiana-dostawcy-energii-elektrycznej-pge

Widmo katastrofy ekologicznej w przypadku awarii reaktora jest jednak nadal świeże, dlatego wysoko rozwinięte kraje powoli wycofują się z wykorzystywania energii jądrowej i zamiast niej stawiają na odnawialne źródła energii. Elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne stanowią alternatywę dla energii jądrowej oraz paliw kopalnych, a jednocześnie są najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska. Niewiele państw może sobie jednak pozwolić na takie inwestycje, a rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce sprawia, że rząd podjął decyzję o konieczności budowy reaktora do roku 2027.

Elektrownia atomowa w Polsce – za i przeciw

Zalety płynące z takiego rozwiązania są niebagatelne: zyskamy bowiem wydajne źródło tańszej energii elektrycznej, a jednocześnie ograniczymy także emisję gazów cieplarnianych, co ma duży wpływ na środowisko naturalne. Mniejszy koszt energii elektrycznej oraz gwarancja stałej ceny, a także rozwój regionów i powstawanie nowych miejsc pracy to argumenty zdecydowanie przemawiające za wykorzystaniem energii jądrowej. W przypadku awarii technicznej należy jednak liczyć się z wyciekiem szkodliwych i radioaktywnych izotopów oraz skażeniem wód i gleby. Przy zachowaniu wszystkich niezbędnych procedur podczas budowy oraz użytkowania ryzyko zostaje mocno zminimalizowane, jednak nadal takie rozwiązanie budzi duży opór społeczeństwa. Warto spojrzeć na całość z szerszej perspektywy i rozważyć wszystkie zalety oraz wady wykorzystania energii atomowej, ponieważ musimy liczyć się także z wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych i koniecznością inwestowania w inne rozwiązania. Zwiększenie świadomości społecznej oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz zabezpieczeń z pewnością pomoże „oswoić” energię jądrową oraz ułatwi budowę elektrowni atomowej na terenie Polski.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *